Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza az napfenyshop.hu (továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit.

 

A Webáruház címe: https://napfenyshop.hu

 

Jelen ÁSZF tartalmazza:

 1. Általános rendelkezések (a szerződés alanyai)
 2. Az általános szerződési feltételek elfogadása
 3. Elektronikus szolgáltatások
 4. Az adásvételi szerződés elfogadása
 5. Fizetési feltételek
 6. A termék kézbesítése
 7. A megrendelt termék cseréje
 8. Tájékoztatás a kellékszavatosságról
 9. Szavatossági igény bejelentésének módja
 10. Elállási jog
 11. Záró rendelkezések

1. Általános rendelkezések

A szerződés alanyai:

A Webáruház üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Név: Statik Kontroll Kft.

Székhely: 3742 Rudolftelep, József Attila utca 8.

Adószám: 23732841-2-05

E-mail: info@napfenyshop.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám:

Bankszámlaszám: 

 Külön ügyfélszolgálat a Webáruházban jelenleg nincs, bármely információ, panasz esetén, kérem, a fent hivatkozott e-mail elérhetőségen elektronikus úton, vagy a székhely címén postai úton forduljon hozzám bizalommal. A székhelyen személyes ügyintézésre nincs mód.

 Vevő/Felhasználó:

A Webáruházban bármely elektronikus szolgáltatásra regisztráló (hírlevélre, eDM-re történő feliratkozás), vagy a Szolgáltató részére megrendelést küldő személyek.

2. Az általános szerződési feltételek elfogadása

Az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a Webáruház szolgáltatásai igénybevételének előfeltétele.

3. Elektronikus szolgáltatások

– Megrendelési adatlap

A megrendeléshez szükséges a megrendelési adatlap kitöltése, és a megrendelés elküldése. A megrendeléshez szükséges adatok: név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám; az adásvételi szerződésre vonatkozó adatok: termék(ek), mennyiség, szállítási cím, szállítás módja, fizetés módja. 

– Hírlevél, eDM

A hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges, hogy a Felhasználó az e-mail címének megadásával azt igényelje. A feliratkozás határozatlan időre szól, a Felhasználó azt bármikor megtilthatja a Webáruház üzemeltetőjének címzett írásbeli kérelmével vagy a hírlevélben található linkre kattintva.

Az e pontban meghatározott elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő észrevételeket a Felhasználó a Szolgáltató részére történő e-mail küldésével, vagy postai úton a Szolgáltató székhelyére címzett írásbeli levelével tehet. Észrevételében kérem, jelölje meg az alábbiakat:

 1. észrevétel tárgya,
 2. előfordulásának időpontja,
 3. Felhasználó igénye(i),
 4. felhasználó elérhetősége.

Az észrevételre a Szolgáltató azonnal, de legkésőbb az észrevétel kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül válaszol.

4. Az adásvételi szerződés létrejötte

Amennyiben a Vevő a megrendelési adatlap megküldésével megrendelést tett a Webáruházban és a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Vevő és a Szolgáltató között. 

A megrendelés visszaigazolása a megrendelési adatlapon feltüntetett e-mail címre kerül megküldésre, amelyben a Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy a megrendelést kézhez kapta, elfogadta, és megerősíti az adásvételi szerződés létrejöttét.

Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vevőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vevő ajánlattételi kötöttsége alól mentesül.

A Vevő elfogadja, hogy az ilyen módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései, és a mindenkori hatályos jogszabályok vonatkoznak.

A rendeléssel összefüggő dokumentumok magyar nyelven jönnek létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Vevő számára az emailen keresztül hozzáférhető, annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. 

A termékek lényeges tulajdonságait a Felhasználó megtekintheti a termék bemutató oldalain.

5. Fizetési feltételek

A Webruházban feltüntetett árak forintban értendőek. A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. A vevő azt az összeget fizeti meg, amit a megrendeléskor az oldalon elfogadott. 

A megrendelés tárgyát képező termék áráról, valamint a kézbesítés költségeiről a Webáruház oldalain tájékozódhat a megrendelés megtétele közben, és abban a pillanatban, amikor a megrendelési adatlap elküldésével szándéknyilatkozatot tesz adásvételi szerződés megkötésére.

Lehetséges fizetési módok:

 1. bankkártyával a (kiválasztott fizetési felület neve) fizetési rendszeren keresztül,
 2. utánvéttel: a termék átvételével egyidejűleg,
 3. átutalással.

Az egyes fizetési módok esetén a szállítási költségek a szállítócég a megrendelés leadáskor érvényes díjszabása alapján kerülnek meghatározásra. Ezen összegek a megrendelés véglegesítése előtt feltűntetésre kerülnek. 

Fizetési határidő: 

Amennyiben a Vevő a megrendelési adatlapon a bankkártyával történő fizetési módot vagy az átutalást választotta, az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 3 naptári napon belül köteles a Vevő a megrendelés összegét megfizetni. 

Utánvét esetén a Vevő a küldemény kézhezvételekor köteles megfizetni a vételárat.

6. A termék kézbesítése

 • A termék kézbesítése díj ellenében történik, kivéve, ha az adásvételi szerződés mást állapít meg.
 • A termék kézbesítésének költségei (szállítási, kézbesítési díj) a Megrendelés megtétele során kerülnek feltüntetésre, illetve a Vevő az adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándéknyilatkozatának megtétele időpontjában. 
 • A termék kézbesítése futárszolgálattal történik előzetes vagy átvételkor történő fizetéssel.

A Webáruház üzlethelyiséget nem tart fenn, így személyes átvételre nincs mód.

 • A megrendelés feladásának határideje a fizetés jóváírásától számított 5 munkanap.
 • A megrendelés feladásának határideje a fizetési módtól függően az alábbiak szerint alakul:
 1. banki átutalással vagy bankkártyával történő fizetés esetén a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napjától számított 5 munkanap;
 2. utánvét esetén az adásvételi szerződés megkötésének napjától számított 5 munkanap.
 • Azon a napon, amikor a Vevő által megrendelt csomagot postázzuk, értesítést fog kapni e-mail formájában. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Amennyiben sérül a csomagolás, a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

7. Tájékoztatás a kellékszavatosságról

A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén – a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett – a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

A Vevő választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vevő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A vásárláskor átadott, illetve a felsőruházati termékekbe bevarrt használati és kezelési útmutató leírásai az irányadóak a termék használatára, kezelésére és a szavatossági feltételekre vonatkozóan.

A szavatossági reklamáció az eladáskor meglévő, a csak a viselés során jelentkező rejtett anyag- és/vagy gyártási hibákra vonatkozik. A külső mechanikai hatások, túlterhelés, kíméletlen használat, nem megfelelő tisztítás, házilagos javítás eredményeképpen bekövetkező károsodás nem tekinthető rejtett hibának, és a szavatossági jogok elvesztését vonhatja maga után.

8. Szavatossági igény bejelentésének módja

Postai úton: Statik Kontroll Kft. (napfenyshop.hu), 3742 Rudolftelep, József Attila utca 8.

E-mailben: info@napfenyshop.hu

A bejelentéssel kapcsolatban a Szolgáltató legkésőbb 14 naptári napon belül nyilatkozik, ennek hiányában a reklamációt indokoltnak tekintette.

Amennyiben a reklamáció megítéléséhez szükséges a Szolgáltató megkéri a Vevőt, hogy a Szolgáltató költségére juttassa el a terméket a Szolgáltató címére.

Igénybejelentés tartalma: 

 • vevő neve és a címe,
 • termék megnevezése,
 • vételár,
 • vásárlás időpontja,
 • hiba bejelentésének időpontja, 
 • hiba leírása,
 • vásárló által érvényesíteni kívánt igény.

Fogyasztói jogvita esetén a Vevő a vállalkozás székhelye szerint illetékes alábbi békéltető testülethez fordulhat:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület székhelye:

 1. augusztus 4. napjától ideiglenesen 3525 Miskolc, Vologda utca 3. I. emeleten. /3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. szám alatti székházának felújítása miatt./

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszáma: (46) 501-091

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Amennyiben a Vevő a panaszát nem sikerült érvényesítenie a Szolgáltatónál, akkor panaszt benyújthatja az EU online vitarendezési platformján (ODR platform). Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára. Az ODR platform itt elérhető: http://ec.europa.eu/odr.

9. Elállási jog 

A Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Statik Kontroll Kft. 3742 Rudolftelep, József Attila utca 8. címre postai úton, elektronikus úton az info@napfenyshop.hu e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, tehát az összeget a megadott bankkártyára térítjük vissza. Ha a fizetés utánvéttel történt kérjük a bankszámlaszámot megadni, hogy az összeget a számlájára visszaküldhessük. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét – fuvarozási költséget – a Vevő viseli. 

A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működtetésének megállapításához szükséges használatot pl.: felpróbálás, termék átnézése. Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomai fedezhető fel rajta, amely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ez esetben a Szolgáltató a Vevőre hárítja a rongálásból vagy az ára használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható. Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre. 

Az esetlegesen bármilyen okból nem megfelelő és visszaküldött termékek árát az áru visszaérkezését követően maximum 14 napon belül minden esetben visszatérítjük a megadott bankszámlaszámra.

10. Záró rendelkezések

A Webáruház internetes tartalma, a szövegekkel, a blogbejegyzésekkel, grafikákkal, fényképekkel, illusztrációkkal, programokkal együtt az napfenyshop.hu tulajdonát képezi, mely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Felhasználásuk kizárólag az irodastilus.hu kifejezett engedélyével lehet. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa a felhasználó értesítése mellett. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételekor lép hatályba. 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, a hatályos jogszabályok, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

Melléklet 

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Statik Kontroll Kft.
Székhely: 3742 Rudolftelep, József Attila utca 8.
Adószám: 23732841-2-05

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.: